CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢNG VIÊN NĂM 2018

 1. Mã số: 130-2018/KHXD: Giải pháp phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh trong bối cảnh đô thị hóa tại Việt Nam – ThS Nguyễn Văn Tâm
 2. Mã số: 131-2018/KHXD: Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn tài trọ chính bên ngoài của doanh nghiệp thi công xây dựng nhỏ và vừa – ThS Bùi Quang Linh.
 3. Mã số: 132-2018/KHXD: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý sinh viên ngoại trú của Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng – CN Nguyễn Mai Thu
 4. Mã số: 133-2018/KHXD: Nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam về các biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng thi công xây dựng công trình – ThS Đinh Văn Trường
 5. Mã số 134-2018/KHXD: Nghiên cứu hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra xây dựng tại Việt Nam – ThS Nguyễn Việt Hương
 6. Mã số: 135-2018/KHXD: Nhận thức về chuỗi cung ứng trong xây dựng bền vững tại Việt Nam – ThS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 1. Mã số: 136-2018/KHXD: Nghiên cứu các hình thức tổ chức quản lý vận hành chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội – ThS Hoàng Vân Giang.
 2. Mã số 137-2018/KHXD: Nghiên cứu công tác giám sát cộng đồng trong giai đoạn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng đường bộ ở Việt Nam – TS Vũ Kim Yến.
 3. Mã số 138-2018/KHXD: Nghiên cứu phương pháp xác định chi phí vòng đời công trình xây dựng dân dụng ở Việt Nam – KS Ngô Văn Yên.
 4. Mã số 139-2018/KHXD: Quản lý chất lượng cung ứng dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị tại thành phố Nha Trang – ThS Lê Đình Linh
 5. Mã só 140-2018/KHXD: Nghiên cứu vận dụng hợp đồng NEC (New Engineering Contract) cho dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC ở Việt Nam – ThS Đặng Hoàng Mai.
 6. Mã số 141-2018/KHXD: Nghiên cứu một số giải pháp thúc đẩy việc sử dụng vật liệu xây dựng bền vững cho nhà ở tại Việt Nam – ThS Vũ Thị Kim Dung.
 7. Mã số 142-2018/KHXD: Nghiên cứu đề xuất cải thiện công tác quản trị công trình cung ứng dịch vụ công ích đô thị thông qua việc áp dụng mô hình thông tin công trình tại Việt Nam – KS Trần Phương Nam
 8. Mã số 143-2018/KHXD: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội – PGS.TS. Đoàn Dương Hải.
 9. Mã số 144-2018/KHXD: Nghiên cứu đề xuất tiêu chí quản lý, đánh giá hoạt động vận hành các bãi chôn lấp chất thải rắn ở Việt Nam, áp dụng cho thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – ThS Nguyễn Thị Thanh Nhàn