KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG (CEM)

Triển khai việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp đợt tháng 5/2022

Triển khai việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp đợt tháng 5/2022

Thực hiện theo Quyết định số 443/QĐ-ĐHXDHN-KTĐB ngày 28/04/2022 về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp đợt tháng 5/2022. Yêu cầu tất cả các sinh viên đã bảo vệ tốt nghiệp và được xét tốt nghiệp đợt này thực hiện theo kế hoạch.

Xem thêm
Kế hoạch tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2022

Kế hoạch tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2022

Thông báo Kế hoạch tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2022. Các sinh viên đủ điều kiện và có nguyện vọng liên hệ văn phòng Khoa nhé.

Xem thêm
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CẤP BẰNG CỬ NHÂN - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI THEO KHUNG TRÌNH ĐỘ QGVN - ÁP DỤNG TỪ K.65

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CẤP BẰNG CỬ NHÂN - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI THEO KHUNG TRÌNH ĐỘ QGVN - ÁP DỤNG TỪ K.65

“Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sỹ, bằng tiến sỹ và văn bằng trình độ tương đương” (Luật Giáo dục đại học (Luật số: 34/2018/QH14)) “Bằng cử nhân cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học” (Nghị định 99/2019/NĐ-CP)

Xem thêm
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CẤP BẰNG CỬ NHÂN - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI THEO KHUNG TRÌNH ĐỘ QGVN - ÁP DỤNG TỪ K.65

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CẤP BẰNG CỬ NHÂN - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI THEO KHUNG TRÌNH ĐỘ QGVN - ÁP DỤNG TỪ K.65

“Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sỹ, bằng tiến sỹ và văn bằng trình độ tương đương” (Luật Giáo dục đại học (Luật số: 34/2018/QH14)) “Bằng cử nhân cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học” (Nghị định 99/2019/NĐ-CP)

Xem thêm

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021

Kỹ thuật xây dựng (mã ngành 7580201_01): Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 700 Sinh viên
  • Tổ hợp xét tuyển: A 00, A01, D29, D07, D24
  • Mã tuyển sinh: XDA07

Kỹ thuật xây dựng tổng hợp (mã ngành 7580201_04): Chuyên ngành Kết cấu CT, Công nghệ KTXD

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 Sinh viên
  • Sinh viên Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, BK1
XEM CHI TIẾT