CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 • Tư vấn công bố định mức dự toán xây dựng công trình;
 • Tư vấn lập và thẩm tra định mức, đơn giá xây dựng và dịch vụ công ích đô thị;
 • Đánh giá khả năng thâm nhập thị trường của vật liệu, cấu kiện, công nghệ mới;
 • Hỗ trợ chủ đầu tư các thủ tục về thẩm định dự án, thiết kế xin cấp phép xây dựng tại Bộ Xây Dựng hoặc các sở xây dựng;
 • Áp dụng và tổ chức áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế nội, ngoại thất công trình;
 • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình biển – ven biển;
 • Thiết kế công trình thủy lợi (đập, đường hầm, cống, kênh tưới, công trình bảo vệ bờ sông), thủy điện;
 • Thiết kế hệ thống cơ điện, hệ thống tự động hóa công trình dân dụng, công nghiệp;
 • Thiết kế cơ điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV;
 • Thiết kế cấp thoát nước – môi trường nước công trình xây dựng;
 • Thiết kế công trình xây dựng cầu, đường bộ;
 • Thiết kế hệ thống thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng;
 • Thiết kế hệ thống mạng thông tin liên lạc công trình xây dựng;
 • Thiết kế phòng cháy – chữa cháy công trình xây dựng;
 • Khảo sát địa hình, địa chất các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
 • Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, công trình biển, ven biển;
 • Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông, cầu đường bộ, đường bộ;
 • Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật;
 • Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy điện;
 • Giám sát khảo sát địa chất công trình xây dựng;
 • Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện đối với công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.
 • Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ cấp thoát nước công trình xây dựng;
 • Giám sát lắp đặt thiết bị cơ khí công trình dân dụng – công nghiệp;
 • Giám sát lắp đặt thiết bị, công nghệ mạng thông tin, bưu chính viễn thông;
 • Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ hệ thống thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng;
 • Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình dân dụng, công nghiệp, đường dây tải điện và trạm biến áp;
 • Giám sát công tác lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng;
 • Giám sát thi công các công trình nhà máy thủy điện quy mô công suất lắp đặt đến 300 MW;
 • Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu: xây lắp, lắp đặt thiết bị, mua sắm hàng hóa, tuyển chọn tư vấn, thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;
 • Tư vấn lập các báo cáo đầu tư xây dựng (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng);
 • Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư; Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình; Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; Đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán;
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc tác động của môi trường tới chất lượng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp hạ tầng đô thị, nông thôn.
 • Tư vấn chuẩn bị dự án, tư vấn điều hành quản lý dự án;
 • Tư vấn có liên quan đến phòng cháy chữa cháy;
 • Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và công trình điện đến 35 KV;
 • Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Tư vấn kinh doanh dịch vụ bất động sản: dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; Quản lý vận hành nhà chung cư.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Tham gia đấu thầu các đề tài nghiên cứu khoa học, hành chính sự nghiệp, dự án nghiên cứu khoa học có nguồn vốn từ ngân sách và các nguồn vốn khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các chủ đề sau:

 • Quản lý nhà nước về xây dựng;
 • Quản lý đô thị;
 • Đầu tư, kinh doanh bất động sản;
 • Quản lý vận hành bất động sản và cơ sở hạ tầng;
 • Công nghệ – kỹ thuật xây dựng, vật liệu mới, đánh giá hiệu quả của công nghệ – kỹ thuật xây dựng, vật liệu mới;
 • Công nghệ, quản lý xây dựng tiên tiến như quản lý giá trị dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án tích hợp;
 • Công nghệ quản lý tích hợp như mô hình thông tin công trình trong thiết kế, xây dựng và vận hành công trình, phần mềm tin học hỗ trợ quản lý;
 • Chiến lược và kế hoạch phát triển quốc gia, địa phương, ngành, doanh nghiệp;
 • Phát triển nguồn nhân lực cho ngành xây dựng;
 • Công trình xanh, xây dựng bền vững, xây dựng tinh gọn.

ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG

Hình thức đào tạo

 • Tổ chức các lớp đào tạo liên tục tại Viện;
 • Hợp đồng đào tạo theo nhu cầu của các doanh nghiệp và tổ chức;
 • Liên kết với các cơ sở đào tạo, các trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng, hiệp hội nhà thầu tại các địa phương để mở các lớp đào tạo tại địa phương;
 • Các chuyên đề đào tạo ngắn hạn do Viện tổ chức
 • Cập nhật kiến thức, quy phạm, quy chuẩn, văn bản pháp luật về xây dựng, đầu tư xây dựng, bất động sản, đô thị;
 • Lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng: lập và đánh giá dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Đo bóc tiên lượng và lập dự toán xây dựng công trình, Định giá xây dựng, Định mức xây dựng, Hợp đồng trong hoạt động xây dựng, Thanh quyết toán hợp đồng và quyết toán dự án đầu tư hoàn thành;
 • Các chuyên đề theo các nội dung quản lý dự án khác như: quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý các bên hữu quan, quản lý khiếu nại và tranh chấp trong dự án đầu tư xây dựng;
 • Bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng: giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng, chỉ huy trưởng công trường, tư vấn quản lý xây dựng bền vững; mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, giám sát, thi công xây dựng; xây dựng tinh gọn (lean construction); kiểm định xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng, định giá xây dựng.
 • Quản lý đô thị, khu dân cư và chung cư: quản lý vận hành nhà chung cư, quản lý vận hành cơ sở hạ tầng độ thị, quản lý các khía cạnh khác nhau của đô thị;
 • Đầu tư phát triển, đầu tư kinh doanh bất động sản, quản lý sàn giao dịch bất động sản và các dịch vụ kinh doanh bất động sản khác;
 • Môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý sàn giao dịch bất động sản và các dịch vụ kinh doanh bất động sản khác;
 • Quản trị doanh nghiệp: quản trị chiến lược, quản trị sản xuất, marketing, hạch toán, kế toán, tài chính, thống kê doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực;
 • Sử dụng phần mềm tin học và công cụ tự động hóa trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vận hành bất động sản, quản lý đô thị, cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp;
 • Chiến lược và kế hoạch phát triển ngành, địa phương;
 • Liên kết đào tạo tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành;
 • Đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến xây dựng