CÔNG ĐOÀN KHOA

GIỚI THIỆU CÔNG ĐOÀN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Công đoàn Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng được hình thành cùng với sự hình thành, phát triển của Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng; là công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Xây dựng. Qua nhiều thế hệ, Công đoàn Khoa KT&QLXD phát triển lớn mạnh và có nhiều đóng góp trong sự phát triển của Khoa KT&QLXD nói riêng và Trường Đại học Xây dựng nói chung.

Hiện nay, Công đoàn Khoa KT&QLXD gồm có 05 tổ công đoàn bộ môn với tổng số 51 công đoàn viên là một tập thể vững mạnh, luôn đi đầu trong các hoạt động do Công đoàn trường Đại học Xây dựng tổ chức.

Giới thiệu cơ cấu tổ chức BCH Công đoàn Khoa Kinh tế & QLXD (Nhiệm kỳ 2017 – 2020)

– Đoàn viên công đoàn trong Khoa KT&QLXD có truyền thống đoàn kết, nhất trí cao, mặc dù khối lượng giảng dạy khá lớn nhưng vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– BCH Công đoàn Khoa KT&QLXD luôn quan tâm chăm lo tới đời sống của các đoàn viên công đoàn, thường xuyên tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ, các dịp đặc biệt trong năm.

– BCH Công đoàn Khoa KT&QLXD luôn vận động đoàn viên công đoàn hưởng ứng các hoạt động từ thiện do Công đoàn Trường Đại học Xây dựng phát động, thường xuyên thăm hỏi đoàn viên công đoàn và thân nhân khi ốm đau, …

– Đoàn viên Công đoàn Khoa KT&QLXD luôn duy trì, tăng cường mối quan hệ đối ngoại với các cơ quan Quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo (Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, …) và nhiều đơn vị, doanh nghiệp khác trong và ngoài nước.

– BCH Công đoàn Khoa KT&QLXD thường xuyên đổi mới hoạt động công đoàn, lấy hiệu qủa công việc và lợi ích của công đoàn viên làm mục tiêu phấn đấu; xây dựng kế hoạch công tác cụ thể hàng năm, hàng quý bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và Công đoàn Trường Đại học Xây dựng; thông qua việc triển khai thực hiện để đánh giá những kết quả đạt được và rút kinh nghiệm một cách kịp thời.

– BCH Công đoàn Khoa KT&QLXD thường xuyên trao đổi với các công đoàn viên, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của các công đoàn viên; chủ động đề xuất và phối hợp với BCN Khoa KT&QLXD để đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động …

Công đoàn Khoa KT&QLXD tổ chức du xuân năm 2019 tại Đền Hùng – Việt Trì, Phú Thọ

* Một số danh hiệu thi đua Công đoàn Khoa KT&QLXD đạt được trong các năm gần đây:

+ Năm học 2014 – 2015: Công đoàn Khoa KT&QLXD được bằng khen của BCH CĐ Giáo dục Việt Nam vì ”Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt Công đoàn năm học 2014-2015” (QĐ số 179/QĐ-CĐN – 06/08/2015)

+ Năm học 2016 – 2017: Công đoàn Khoa KT&QLXD được bằng khen của BCH CĐ Giáo dục Việt Nam vì ”Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt Công đoàn năm học 2016-2017” (QĐ số 124/QĐ-CĐN – 19/07/2017)

+ Năm học 2016 – 2017: Công đoàn Khoa KT&QLXD đạt danh hiệu Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc năm học 2016-2017 (QĐ số 03/QĐ-CĐ Trường ĐHXD – 16/10/2017)

+ Năm học 2017 – 2018: Công đoàn Khoa KT&QLXD đạt danh hiệu Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc năm học 2017-2018 (QĐ số 40/QĐ-CĐ Trường ĐHXD – 07/09/2018)