KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh tế và Quản lý Bất động sản là chuyên ngành đào tạo mới. Trước đó vào năm 2009, trường Đại học Xây dựng đã tiến hành liên kết đào tạo đại học bằng 2 với trường Đại học Xây dựng Matxcơva và từ năm 2012 đã chính thức mở chuyên ngành “Kinh tế và Quản lý Bất động sản”. Chương trình đào tạo bao gồm hệ thống 05 khối kiến thức tổng hợp của nhiều ngành khác nhau liên quan đến Bất động sản như: Kỹ thuật xây dựng; Pháp luật xây dựng và Bất động sản; Kinh tế – Tài chính Bất động sản; Quản lý phát triển Bất động sản và quản lý khai thác vận hành Bất động sản; Môi trường sinh thái trong Bất động sản.

Tập thể cán bộ giảng viên bộ môn Kinh tế và Quản lý Bất động sản

Bộ môn Kinh tế và Quản lý bất động sản với đội ngũ nhân sự có năng lực, chuyên môn cao và phẩm chất đạo đức tốt, bao gồm 10 giảng viên, trong đó: 02 GS.TSKH, 01 PGS.TS, 05 ThS và 02 CN.

Bộ môn Kinh tế và Quản lý Bất động sản phụ trách giảng dạy các môn học ở trình độ đại học (08 môn) và trình độ sau đại học (01 môn).

Trong 05 trở lại đây, bộ môn Kinh tế và Quản lý Bất động sản được giao triển khai nghiên cứu nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và có 09 bài báo đăng trên tạp chí khoa học Quốc tế, hội thảo quốc tế và 17 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Bộ môn Kinh tế và Quản lý Bất động sản luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công và đã đạt được nhiều thành tích, danh hiệu trong những năm vừa qua:

  • GS.TSKH Nguyễn Mậu Bành: Huân chương lao động hạng Ba; huân chương vì sự nghiệp giáo dục; huân chương vì sự nghiệp khoa học – công nghệ; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bằng chứng nhận danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” và nhiều bằng khen các loại.
  • GS.TS Nguyễn Đăng Hạc: Huân chương lao động hạng Ba; huân chương vì sự nghiệp giáo dục; huân chương vì sự nghiệp khoa học – công nghệ; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bằng chứng nhận danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” và nhiều bằng khen các loại.
  • PGS.TS Đoàn Dương Hải: Bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga năm 2013; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016.
  • ThS Nguyễn Trung Luân: Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2018