ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG LOẠI ĐATN VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024)

Đề nghị các em sinh viên (K64, khóa cũ, Bằng 2, Liên thông) có ĐỦ điều kiện làm ĐATN Đợt 1 năm học 2023-2024 theo Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2023-2024 của trường Đại học Xây dựng Hà Nội (từ 18/9/2023 - 31/12/2023) đăng ký loại ĐATN và Giảng viên hướng dẫn.

Khuyến khích sinh viên trao đổi trước và xin phép giảng viên (theo nguyện vọng) trước khi đăng ký.

Mẫu này sẽ đóng vào 17h00 ngày 14/9/2023

Để tránh nhầm lẫn, các em suy nghĩ kỹ trước khi đề xuất, Khoa sẽ lấy thông tin của lần đăng ký mới nhất. Trường hợp sinh viên không đăng ký, Khoa sẽ phân công riêng.

Đây chỉ là phiếu đăng ký nguyện vọng, việc phân công hướng dẫn do Ban chủ nhiệm khoa và các bộ môn quyết định, đề tài làm ĐATN cụ thể sẽ do thầy hướng dẫn quyết định.

Nếu thuộc diện phải đăng ký làm đồ án tốt nghiệp, sinh viên liên hệ về văn phòng khoa, theo địa chỉ

 

E-mail: kinhtequanly@huce.edu.vn.
Cô Lê Hải Yến: 0989097730 hoặc
Cô Diễm Hương: 0975793116

MỌI THẮC MẮC VỀ ĐIỀU KIỆN GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CÁC EM LIÊN HỆ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO: daotao@huce.edu.vn

LINK đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/14kF-zzn6sl7djw6J47c1qOh0ubt5QvKERDuaQROJhcU/edit