ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG LOẠI ĐATN VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023)

Đề nghị các em sinh viên (K63, khóa cũ, Bằng 2, Liên thông) có ĐỦ điều kiện làm ĐATN Đợt 2 năm học 2022-2023 theo Thông báo số 02/TB-QLĐT ngày 12/01/2023 của Phòng Quản lý Đào tạo, trường Đại học Xây dựng Hà Nội đăng ký loại ĐATN và Giảng viên hướng dẫn. (link thông báo đăng kí đồ án tốt nghiệp đợt 2: https://sinhvien.huce.edu.vn/.../thong-bao-ke-hoach-dang...)

Khuyến khích sinh viên trao đổi trước và xin phép giảng viên (theo nguyện vọng) trước khi đăng ký.

Mẫu này sẽ đóng vào 17h00 ngày 31/01/2023

Để tránh nhầm lẫn, các em suy nghĩ kỹ trước khi đề xuất, Khoa sẽ lấy thông tin của lần đăng ký mới nhất. Trường hợp sinh viên không đăng ký, Khoa sẽ phân công riêng.

Đây chỉ là phiếu đăng ký nguyện vọng, việc phân công hướng dẫn cụ thể do Ban chủ nhiệm khoa và các bộ môn quyết định, đề tài làm ĐATN cụ thể sẽ do thầy cô hướng dẫn quyết định.

Nếu thuộc diện phải đăng ký làm đồ án tốt nghiệp, sinh viên liên hệ về văn phòng khoa, theo địa chỉ email: kinhtequanly@huce.edu.vn. Cô Lê Hải Yến: 0989097730 hoặc cô Diễm Hương: 0975793116

Lưu ý: Đây là đăng kí nguyện cộng giảng viên hướng dẫn, sinh viên PHẢI đăng kí ĐATN trên hệ thống của nhà trường.

LINK đăng kí nguyện vọng giảng viên và dạng đề tài làm ĐATN:

https://docs.google.com/.../10gASj7ILx-IlK.../edit