Danh sách thầy cô Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng tự hào với đội ngũ các cán bộ và chuyên gia được đào tạo tại các cơ sở uy tín trong và ngoài nước với phương pháp làm việc khoa học, có trình độ chuyên môn và kỹ năng cao, giàu kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp được biết tới trong đào tạo học thuật, kinh tế và quản lý xây dựng, quản lý doanh nghiệp, quản lý bất động sản, quản lý dự án.

TT Các cán bộ, chuyên gia Chuyên môn và kỹ năng Chức vụ Kinh nghiệm
HỘI ĐỒNG VIỆN
1

PGS. TS. Phạm Xuân Anh Quản lý dự án, Đấu thầu xây dựng Chủ tịch 23 năm
2

PGS.TS Đinh Văn Thuật Thiết kế công trình xây dựng Thành viên 21 năm
3

TS. Nguyễn Liên Hương Định mức, Định giá, Tiêu chuẩn Thành viên 26 năm
4

TS. Trần Văn Mùi Phân tích dự án đầu tư, Kinh tế và quản lý xây dựng Thành viên 40 năm
5

PGS.TS. Nguyễn Thế Quân Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Quản lý giá trị, Mô hình thông tin công trình(BIM), Đô thị, Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành viên 23 năm
BAN LÃNH ĐẠO VIỆN
1

PGS.TS.

Nguyễn Thế Quân

Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Quản lý giá trị, Mô hình thông tin công trình (BIM), Đô thị, Doanh nghiệp nhỏ và vừa Viện trưởng 23 năm
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
1

PGS.TS.

Nguyễn Thế Quân

Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Quản lý giá trị, Mô hình thông tin công trình (BIM), Đô thị, Doanh nghiệp nhỏ và vừa Chủ tịch hội đồng 23 năm
2

GS. TS. Nguyễn Huy Thanh Quản lý tiến độ, Nghiên cứu cải tiến vận hành hệ thống Thành viên 54 năm
3

TS. Nguyễn Liên Hương Định mức, Định giá, Tiêu chuẩn Thành viên 26 năm
4

TS. Trần Văn Mùi Phân tích dự án đầu tư, Kinh tế và quản lý xây dựng Thành viên 40 năm
5

TS. Đoàn Dương Hải Định giá BĐS và vận hành BĐS Thành viên 27 năm
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – PHÁP CHẾ
1

ThS. LS. Đinh Văn Trường Tư vấn hợp đồng và doanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý Trưởng phòng 14 năm
2

ThS. Đặng Hoàng Mai Luật dân sự và Luật Xây dựng, Giải quyết tranh chấp Phó trưởng phòng 17 năm
3

ThS. Nguyễn Việt Hương Luật thương mại, Luật dân sự Chuyên viên 6 năm
4

ThS. Đào Thùy Ninh Hợp đồng xây dựng Chuyên viên 5 năm
5

KS. Nguyễn Thị Diễm Hương Hành chính Chuyên viên 10 năm
PHÒNG KẾ HOẠCH – THỊ TRƯỜNG
1

ThS. Nguyễn Bảo Ngọc Quản lý dự án xây dựng, Triển khai xây dựng tinh gọn, IoT Trưởng phòng 4 năm
2

KS. Nguyễn Thế Tuấn Xây dựng cầu đường bộ Phó Trưởng phòng 3 năm
3

ThS. NCS. Phùng Anh Quân Quản lý hoạt động kỹ thuật, Quản lý dự án xây dựng Chuyên viên 6 năm
4

ThS. Lê Hoài Nam Quản lý dự án, Tài chính doanh nghiệp Chuyên viên 5 năm
5

ThS. Nguyễn Đình Phong Luật dân sự Chuyên viên 3 năm
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
1

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phân tích tài chính Trưởng phòng 18 năm
2

CN. Lê Hải Yến  Tài chính doanh nghiệp Thủ quỹ 18 năm
3

CN. Nguyễn Mai Thu Tài chính doanh nghiệp Chuyên viên 24 năm
4

ThS. Bùi Quang Linh Tài chính doanh nghiệp Chuyên viên 4  năm
5

KS. Bùi Tân Phú Kế toán tổng hợp Chuyên viên 3 năm
PHÒNG ĐÀO TẠO – NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1

TS. Trần Văn Tâm Kế hoạch, Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Quản lý doanh nghiệp, đô thị Trưởng phòng 43 năm
2

ThS. Thiều Thị Thanh Thúy Quản lý dự án, Tài chính doanh nghiệp, Phân tích dữ liệu Phó Trưởng phòng 18 năm
3

TS. Nguyễn Quốc Toản Quản lý hiện trường, Quản lý tiến độ Phó Trưởng phòng 17 năm
4

PGS. TS. Phạm Xuân Anh Quản lý dự án, Đấu thầu xây dựng Chuyên gia 23 năm
5

PGS.TS Đinh Văn Thuật Thiết kế công trình xây dựng Chuyên gia 21 năm
6

GS. TSKH. Nguyễn Mậu Bành Quản lý hệ thống, Quản lý Xây dựng, Đô thị, Doanh nghiệp Chuyên gia 58 năm
7

GS. TS. Nguyễn Huy Thanh Quản lý tiến độ, Nghiên cứu cải tiến vận hành hệ thống Chuyên gia 54 năm
8

TS. Nguyễn Liên Hương Định mức, Định giá, Tiêu chuẩn Chuyên gia 26 năm
9

TS. Trần Văn Mùi Phân tích dự án đầu tư, Kinh tế và quản lý xây dựng Chuyên gia 40 năm
10

PGS. TS. Lê Hồng Thái Quản lý xây dựng, Quản trị doanh nghiệp, đô thị Chuyên gia 42 năm
11

TS Đặng Văn Dựa Dự án đầu tư, đấu thầu, đơn giá, định mức Chuyên gia 45 năm
12

TS. Nguyễn Bá Vỵ Định mức, đơn giá Chuyên gia 45 năm
PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1

ThS. Nguyễn Thu Hằng Phân tích dự án, Đấu thầu, Kinh tế học Trưởng phòng 12 năm
2

ThS. Lê Đình Linh Quản lý tiến độ, Lựa chọn nhà thầu, Dịch vụ công ích Phó Trưởng phòng 7 năm
3

KS Nguyễn Thùy Linh Kinh tế Xây dựng, PPP Phó Trưởng phòng 6 năm
4

ThS. Trần Phương Nam Phân tích dự án, Đấu giá Phó Trưởng phòng 5 năm
5

TS. Nguyễn Bá Vỵ Định mức, đơn giá Chuyên gia 45 năm
6

ThS. Trương Tuấn Tú Lập và phân tích, thẩm định dự án, Đấu thầu Chuyên viên 15 năm
7

TS. Vũ Kim Yến Lập và phân tích dự án, Đầu tư, nhà ở xã hội Chuyên viên 26 năm
8

ThS. Ngô Văn Yên Quản lý xây dựng, Định giá xây dựng và dịch vụ đô thị Chuyên viên 3 năm
9

ThS. Nguyễn Thị Hoan Lập và Phân tích dự án đầu tư Chuyên viên 4 năm
10

ThS.

Nguyễn Văn Hải

Quản lý xây dựng, Hợp đồng và Luật xây dựng Chuyên viên 22 năm
11

Nguyễn Mai Linh Tư vấn lập, quản lý dự án, Định giá xây dựng Chuyên viên 37 năm
12

ThS. Nguyễn Gia Nghiêm Chủ trì thiết kế, thẩm tra

Xây dựng công trình cầu, đường

Chuyên viên 20 năm
13

TS. Đặng Việt Hưng Kết cấucông trình Chuyên viên 15 năm
14

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Kỹ thuật Xây dựng, Định mức, đơn giá xây dựng và dịch vụ công ích Chuyên viên 8 năm
15

ThS. Vũ Nam Ngọc Phân tích dữ liệu, thống kê Chuyên viên 9 năm
16

ThS. Vũ Kim Dung Lập và Phân tích dự án, Định giá xây dựng Chuyên viên 11 năm
17

ThS. Trần Đức Bình Kỹ thuật Xây dựng Chuyên viên 5 năm
18

ThS. Nguyễn Văn Tâm Kinh tế Xây dựng Chuyên viên 3 năm
  TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO BIM NUCE
1

PGS.TS. Nguyễn Thế Quân Quản lý dự án xây dựng, Mô hình thông tin công trình (BIM), Doanh nghiệp nhỏ và vừa Giám đốc Trung tâm 23 năm
2

KS. Nguyễn Thế Tuấn Xây dựng cầu đường bộ Phó Giám đốc phụ trách Thị trường 3 năm
3

ThS. Phạm Trường Giang Tổng quan ứng dụng mô hình BIM,

Giải pháp quy trình đào tạo nhóm BIM cho doanh nghiệp

Phó Giám đốc 23năm
4

Ks. Nguyễn Tiến Dương Mô hình BIM A,S

Phối hợp mô hình BIM

Phối hợp làm việc kiểm soát theo nhóm

Chuyên gia đào tạo 7năm
5

ThS. NCS. Lê Thị Hoài Ân Quản lý Hệ thống thông tin công trình, Quản lý dự án xây dựng Chuyên viên 7 năm
6

ThS. Ngô Văn Yên Quản lý Xây dựng , Lập mô hình kết cấu , kiến trúc , MEP, bóc tách khối lượng Chuyên viên  3 năm 
7

KS. Lưu Quang Phương Quy trình BIM,

Phối hợp mô hình BIM,

Bóc tách khối lượng

Lập mô hình MEP

Chuyên viên 3 năm
8

KS. Nguyễn Văn Quyết Lập mô hình kết cấu, MEP Chuyên viên 3 năm
9

ThS.Nguyễn Hòa Bình Xây dựng dân dụng và công nghiệp ,Quản lý xây dựng, Công trình xanh  Chuyên viên  7 năm 
10

KS. Nguyễn Thùy Linh Lập mô hình kết cấu, kiến trúc, bóc tách khối lượng Chuyên viên 6 năm
11

KS. Trần Văn Thức Lập mô hình kết cấu, kiến trúc Chuyên viên 3 năm
12

KS. Nguyễn Hoàng Hà Lập mô hình kết cấu, kiến trúc Chuyên viên 2 năm
13

KS. Nguyễn Hữu Đức Lập mô hình kết cấu, kiến trúc Chuyên viên 2 năm

Ngoài những nhân sự cứng trên, Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng còn sử dụng mạng lưới cộng tác viên có kinh nghiệmcả ở trong và ngoài trường. Dưới đây là một số cộng tác viên đã gắn bó với Viện trong một thời gian dài:

TT Các cán bộ, chuyên gia Chuyên môn và kỹ năng Kinh nghiệm
1 PGS. TS. Trần Việt Nga Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật nước thải 22 năm
2 ThS. Hoàng Ngọc Hà Công nghệ và quản lý Môi trường 20 năm
3 ThS. Nguyễn Anh Đức Kỹ thuật xây dựng, Quản lý công nghiệp 12 năm
4 ThS. Nguyễn Kim Thái Cấp thoát nước 38 năm
5 ThS. Đỗ Hồng Anh Kỹ thuật môi trường 18 năm
6 Ths Đặng Xuân Phú Điều hòa, thông gió 25 năm
7 Ths Nguyễn Lan Hương Ths, Kiến trúc sư 13 năm