GIẢI MÃ NGÀNH MỚI - NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN - NGÀNH “HOT” KHÔNG LO THẤT NGHIỆP

Trong thời đại hiện nay, kiến thức và kỹ năng quản lý dự án có vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết. Với sự phát triển không ngừng của đất nước, của nền kinh tế, yêu cầu về các dự án càng ngày càng nhiều và đa dạng. Cùng với sự phát triển của thế giới, các yêu cầu kinh tế - xã hội - khoa học - kỹ thuật - công nghệ và phát triển bền vững đã mang đến các vấn đề mới và phức tạp cho các dự án, đòi hỏi một lực lượng nhân lực có trình độ và kỹ năng phù hợp. Ngành Quản lý dự án được mở tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng đảm bảo sự thành công và hiệu quả trong việc lập và triển khai các dự án ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường - văn hóa - khoa học - kỹ thuật - công nghệ….

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngành học này và có cơ sở đưa ra lựa chọn ngành học phù hợp với bản thân, Series “Giải mã ngành/chuyên ngành” dưới đây sẽ review chi tiết về ngành Quản lý dự án tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội để các bạn tham khảo nhé!

I. GIỚI THIỆU NGÀNH

Quản lý dự án (Project Management) là ngành học chuyên đào tạo về việc hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả các khâu của một dự án từ việc lập đến triển khai dự án nhằm đảm bảo có được các dự án phù hợp phục vụ sự phát triển của đất nước, cộng đồng và đảm bảo các dự án này được triển khai thành công. Quản lý dự án có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - khoa học - kỹ thuật - công nghệ trong nước và toàn cầu.
Nhu cầu dự án xuất hiện ở khắp nơi cả trên phạm vi toàn cầu, khu vực, trong phạm vi từng quốc gia và khu vực, ở cấp độ trung ương và địa phương, đồng thời trong các tổ chức, doanh nghiệp v.v… Ngành học cung cấp các kiến thức căn bản, có hệ thống về hình thành, lựa chọn các dự án và quản lý triển khai các dự án theo các chuẩn mực quản lý dự án tiên tiến trên thế giới. Ngành học cũng trang bị kỹ năng cho người học trong việc lập, thẩm định, quản lý triển khai các dự án, đồng thời với việc cung cấp cơ hội luyện tập các công cụ quản lý dự án hiện đại, để chuẩn bị tốt cho công việc sau khi tốt nghiệp.

II. THÔNG TIN NGÀNH

- Thời gian đào tạo: 3,5 - 4 năm
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Bằng: Cử nhân
- Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
- Ngành Quản lý dự án
- Mã tuyển sinh: 7340409
- Mã trường: XDA

III. CHUẨN ĐẦU RA

- Kiến thức thực tế và kiến thức lý thuyết:
Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học quản lý, quản trị kinh doanh, pháp luật, kinh tế - xã hội; có kiến thức chuyên sâu về quản lý dự án để lập, phân tích, đánh giá và quản lý các dự án.

- Kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp, ứng xử:
Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, đàm phán, báo cáo; có khả năng ngoại ngữ, tin học; có tư duy sáng tạo và khả năng khởi nghiệp.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân trong việc áp dụng kiến thức, kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn:
Có ý thức công dân, đạo đức nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và nhóm; có khả năng thích ứng và học tập suốt đời.

- Chương trình được thiết kế định hướng chuẩn mực quản lý dự án quốc tế để giúp người học có nền tảng trang bị cho mình chứng chỉ quản lý dự án chuyên nghiệp.

IV. TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Tổ hợp xét tuyển ngành Quản lý xây dựng gồm:
- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Mã 100; Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (Học bạ); Mã 200; Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi Đánh giá Tư duy năm 2024; Mã 402; Tổ hợp xét tuyển: K00

- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển kết hợp; Mã 409; Tổ hợp xét tuyển: Χ01, Χ03, X05

- Phương thức xét tuyển: Ưu tiên xét tuyển; Mã 500; Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

V. CƠ HỘI HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ HỌC TẬP

Sinh viên ngành Quản lý dự án tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có nhiều cơ hội được hưởng các học bổng và hỗ trợ học tập khác nhau, bao gồm:
- Học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc hàng năm.
- Học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước dành cho sinh viên ngành Quản lý dự án.
- Học bổng trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài để học tập và trải nghiệm trong một thời gian ngắn.
- Chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Hỗ trợ sinh viên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, hội thảo, seminar về quản lý dự án do các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức.

VI. VỊ TRÍ NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG 

Người học tốt nghiệp ngành Quản lý dự án có cơ hội làm việc ở nhiều loại hình cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, từ khối nhà nước đến tư nhân, bao gồm cả các tổ chức, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ v.v…. Các vị trí công việc cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- Chuyên viên/nhân viên quản lý dự án tại các tập đoàn, công ty, tổ chức có dự án.
- Chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, đầu tư phát triển
- Chuyên viên quản lý dự án tại các công ty tư vấn, đơn vị giám sát, kiểm soát các loại hình dự án.
- Chuyên viên phân tích, đánh giá dự án tại các ngân hàng, tổ chức tài chính.
- Chuyên viên quản lý sản xuất, kinh doanh, quản lý chuỗi cung ứng, quản trị nguồn lực dự án tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.
- Cán bộ quản lý các dự án phát triển tại các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội
- Chuyên viên triển khai các dự án chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới tại các doanh nghiệp.
- Đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm đa dạng tại các loại hình tổ chức khác nhau.

----------------------------------------------------------

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ XÂY DỰNG

- Hotline: 0876807626 | 0337690048
- Fanpage: https://www.facebook.com/cem.huce
- Website: https://kinhtexaydung.huce.edu.vn
- Văn phòng: Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Phòng 318 nhà A1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
hoặc
Bộ môn Quản lý dự án và Pháp luật, Phòng 308 nhà A1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội