HỌC BỒNG THỰC TẬP SINH EUROWINDOW HOLDING

THÔNG BÁO HỌC BỒNG THỰC TẬP SINH EUROWINDOW HOLDING
———————————————————————————
Các bạn sinh viên có kết quả học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường, Khoa làm hồ sơ theo hướng dẫn.

🎯 Hạn nộp: Ngày 13/04/2023 tại Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên - Nhà X2, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.