Hội thảo khoa học về Kinh tế và Quản lý xây dựng: Kết nối - đổi mới - phát triển

THÔNG BÁO SỐ 1

Hội thảo khoa học về Kinh tế và Quản lý xây dựng:

Kết nối - đổi mới - phát triển

“CONFERENCE ON CONSTRUCTION ECONOMICS AND MANAGEMENT

Connection - Innovation - Development”

Nhận thức được vai trò và sứ mệnh của mình trong sự phát triển của đất nước, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã không ngừng nỗ lực cống hiến trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học và đã trở thành một trong những đơn vị tiên phong và có bề dày truyền thống về nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm đào tạo - 55 năm thành lập, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học về “Kinh tế và Quản lý xây dựng: Kết nối - Đổi mới - Phát triển”.

Hội thảo nhằm kết nối các nhà khoa học, chuyên gia để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của họ về tất cả các khía cạnh của lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng. Hội thảo cũng cung cấp một nền tảng liên ngành cho các nhà nghiên cứu, học viên và các nhà giáo dục để trình bày và thảo luận về những đổi mới, xu hướng và mối quan tâm gần đây, cũng như những thách thức thực tế gặp phải và các giải pháp được áp dụng trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng.

1. Đơn vị tổ chức

- Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

2. Thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo

- Thời gian: ngày 04 tháng 11 năm 2023

- Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội

3. Chủ đề hội thảo

- Chủ đề 1: Kinh tế xây dựng

- Chủ đề 2: Chuyển đổi số trong quản lý xây dựng

- Chủ đề 3: Kinh tế và quản lý bất động sản

- Chủ đề 4: Kinh tế và quản lý đô thị

- Chủ đề 5: Quản trị doanh nghiệp xây dựng

- Chủ đề 6: Giáo dục và Đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng.

Lưu ý: Ban tổ chức ưu tiên các báo cáo toàn văn có nội dung liên quan đến chủ đề của Hội thảo. Tuy nhiên, các báo cáo có nội dung rộng hơn thuộc các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, công nghệ xây dựng khác đều được hoan nghênh, xem xét.

3. Nội dung chính của Hội thảo

- Phiên toàn thể: Báo cáo tổng quan và các báo cáo khoa học về các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng theo các chủ đề nêu trên tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Chi tiết về chương trình của Hội thảo xem tại đường link: 

- Báo cáo tại các tiểu ban

4. Hình thức báo cáo Hội thảo:

- Ngôn ngữ dùng trong Hội thảo và các loại hình báo cáo: Tiếng Việt

- Báo cáo: bao gồm:

(i) Các báo cáo tổng quan của các khách mời;

(ii) Các báo cáo của các tác giả đăng ký tham dự Hội thảo: mỗi báo cáo không quá 20 phút bao gồm cả phần thảo luận

- Triển lãm: Diễn ra trong suốt thời gian hội thảo nhằm giới thiệu các sản phẩm liên quan trong lĩnh vực xây dựng có thể chuyển giao, thương mại hóa; giới thiệu của các doanh nghiệp về các trang thiết bị, máy móc, vật tư, phần mềm, dữ liệu,… trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng.

5. Tài liệu xuất bản của hội thảo

- Kỷ yếu của hội thảo: Tất cả các báo cáo được ban tổ chức chấp thuận đều được đăng tóm tắt trong cuốn Kỷ yếu của hội thảo có chỉ số ISBN (được tính 0.5 điểm). Kỷ yếu được cung cấp tại hội thảo cho các đại biểu tham dự.

- Đăng bài trên Tạp chí Khoa học Công nghệ xây dựng (được tính 0.75 điểm), Tạp chí Kinh tế Xây dựng (0.5 điểm). Các bài báo cáo toàn văn gửi đến hội thảo nếu đạt yêu cầu sẽ được đề nghị gửi đăng trong các số thuộc Quý IV của Tạp chí Khoa học Công nghệ xây dựng (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) và Tạp chí Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng).

Các bài báo đăng ký với Hội thảo không được đồng thời xem xét bởi bất kỳ tạp chí hoặc ấn phẩm khoa học nào khác. Quyết định cuối cùng cho việc lựa chọn bài báo sẽ được thực hiện dựa trên các báo cáo đánh giá của các Biên tập viên khách mời và Tổng biên tập tạp chí.

Quy định đăng bài toàn văn được hướng dẫn trong website của hội nghị:

https://drive.google.com/drive/folders/1lH6rg22rXYfZdIjAHVCsa5Dba7iC3PHa?usp=sharing   

6. Đối tượng tham gia hội thảo

Các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, sinh viên, học viên sau đại học quan tâm đến mục tiêu và nội dung của Hội thảo được Ban Tổ chức trân trọng mời tham dự, tham gia báo cáo tại Hội thảo.

7. Đăng ký tham dự hội thảo và gửi bài đăng

 • Các mốc thời gian cần lưu ý:
  • Thời hạn nộp Báo cáo tóm tắt để trình bày tại Hội thảo: đến ngày 30/9/2023
  • Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: đến ngày 10/10/2023
  • Thời hạn nộp bản sửa sau phản biện và đăng ký tham dự hội thảo: đến ngày 21/10/2023
 • Hướng dẫn đăng ký và nộp bài:
  • Việc đăng ký tham dự hội thảo được thực hiện theo đường link sau: Dùng google form
  • Các báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn tham gia hội thảo phải được gửi vào hộp thư: kinhtequanly@huce.edu.vn .

Khi gửi bài, tiêu đề email phải ghi rõ: Bài báo hội thảo Kinh tế và Quản lý Xây dựng 2023.

Với báo cáo tóm tắt, tên file phải được định dạng là: TT_tên tác giả liên hệ. (Ví dụ, tên tác giả liên hệ là Nguyễn Văn A thì tên file báo cáo tóm tắt gửi nộp phải là TT_Nguyễn Văn A).

Với bài báo toàn văn, tên bản thảo phải được định dạng là TV_ID đăng ký hội thảo_tên tác giả liên hệ. (Ví dụ, ID được cấp là 123 và tên tác giả liên hệ là Nguyễn Văn A thì tên bài báo gửi nộp phải là TV_123_Nguyễn Văn A). ID sẽ được cấp sau khi các tác giả gửi tóm tắt về email hội thảo. Quy định đăng bài toàn văn được hướng dẫn trong website của hội thảo.

Các bài gửi không theo đúng quy định sẽ được gửi trả lại. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các bài gửi bị thất lạc do không thực hiện đúng các quy định trên.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp tới các số điện thoại sau:

TS. Nguyễn Quốc Toản (0913213513) và

TS. Nguyễn Tuấn Anh (0337690048).

8. Lưu trú, đi lại và ăn uống:

Đại biểu tham dự hội thảo tự túc phương tiện di chuyển, ăn uống và chi phí lưu trú ở Hà Nội trong thời gian tham gia hội thảo.

9. Tài trợ

Ban tổ chức hội thảo kêu gọi sự tài trợ quý báu từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân quan tâm đến sự phát triển của lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng tại Việt Nam.

Mức tài trợ và các quyền lợi tương ứng cho nhà tài trợ thông báo cụ thể trong Thư mời tài trợ trên trang web của hội thảo.

10. Thông tin về hội thảo

Thông tin về hội thảo sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang web của hội thảo: 

https://kinhtexaydung.huce.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc  

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

số 55 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội

Tel: (+84)2438691829

Email: kinhtequanly@huce.edu.vn      

Website: https://kinhtexaydung.huce.edu.vn/    

Nơi nhận:

- Các khoa, viện;

- Phòng KH&CN, HTQT;

- Các trường ĐH, CĐ, Viện nghiên cứu;

- Các doanh nghiệp liên quan;

- Lưu VT, HCTH.

ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

 

 

 

  

TS. Nguyễn Liên Hương

(Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng,

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội)