HỘI THẢO QUỐC TẾ “CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH XÂY DỰNG VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: CHUYỂN ĐỔI THÔNG QUA ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO” LẦN THỨ HAI – (CDSD2023)

Hội thảo CDSD lần thứ nhất với chủ đề “Chuyển đổi số ngành xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững: Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo” (CDSD2020, tên tiếng Anh: Construction Digitalisation for Sustainable Development: Transforming through Innovation) đã được tổ chức thành công vào năm 2020 tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Hội thảo này đã quy tụ 33 bài trình bày với hơn 70 cán bộ, giảng viên tham gia. Các bài trình bày sau đó đều được đăng tải ở kỷ yếu hội thảo hoặc các tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus, góp phần tăng số và chất lượng xuất bản các nghiên cứu chất lượng từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Tiếp nối thành công trên, Hội thảo CDSD lần thứ hai được tổ chức vào tháng 3 năm 2023 nằm trong chuỗi các sự kiện nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm đào tạo (1963-2023), 55 năm ngày thành lập (1968-2023) Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng. Hội thảo được đề xuất tổ chức kết hợp với các sự kiện thực hiện trong khuôn khổ dự án “Đổi mới và Công nghệ đột phá: Đổi mới doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua công nghệ đột phá và tạo mẫu nhanh (In 3D)” được thực hiện từ tháng 7 năm 2019 (Dự án BC HEP 2019) với chủ nhiệm dự án là Đại học Tổng hợp Manchester Metropolitan (MMU), Vương Quốc Anh, tài trợ bởi Hội đồng Anh (về phía Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng được giao triển khai Dự án này).

https://cdsd2023.sciencesconf.org/

Hội thảo dự kiến thu hút các nhà nghiên cứu, nhà khoa học từ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước. Về phía quốc tế, Hội thảo dự kiến thu hút người tham dự từ Đại học Tổng hợp Manchester Metropolitan, Đại học Quốc gia Đài Loan, Đại học Tổng hợp Malaya, Đại học Tổng hợp Công nghệ Malaysia, Đại học Quốc gia Lào… Trong khuôn khổ Hội thảo còn có một phiên đặc biệt dành cho các nhóm sinh viên trong nước và quốc tế trình bày ý tưởng sáng tạo về chủ đề số hóa ngành xây dựng để phát triển bền vững.

Các bài báo toàn văn được chấp nhận sau phản biện sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu hội thảo do AIP xuất bản có chỉ mục Scopus và thuộc danh mục ESCI của Web of Science. Hội thảo dự kiến làm việc Tạp chí International Journal of Building Pathology and Adaptation (Nhà xuất bản Emerald, thuộc danh mục của các cơ sở dữ liệu Scopus và WoS-ESCI) để biên tập các số đặc biệt cho các bài báo có chất lượng cao được lựa chọn từ Hội thảo.

Chủ đề của Hội thảo CDSD2023 là “Chuyển đổi số ngành xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững: Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo” (Construction Digitalisation for Sustainable Development: Transforming through Innovation). Các chủ đề chi tiết của hội thảo bao gồm:

– Chủ đề 1: Hệ sinh thái kỹ thuật số cho quản lý kỹ thuật & kinh tế xây dựng (Digital Ecosystem for Construction Engineering and Economics Management).

– Chủ đề 2: Mô hình thông tin công trình, dữ liệu lớn và quản lý dữ liệu (Building Information Modelling, Big Data and Data Management).

– Chủ đề 3: Công nghệ đột phá & sáng tạo trong xây dựng (Disruptive & Innovative Technologies in Construction and Civil Engineering).

– Chủ đề 4: Đô thị, cơ sở hạ tầng và năng lượng thông minh, bền vững (Smart, Sustainable Cities, Infrastructure and Energy).

– Chủ đề 5: AI, Robot và Tự động hóa trong xây dựng (AI, Robotics and Automation in Engineering & Construction).

– Chủ đề 6: Giáo dục và Đào tạo, chuyển đổi sang nền Công nghiệp 4.0 (Education and Training, Transformation towards Industry 4.0).

Thời gian và địa điểm tổ chức:

– Thời gian: 02 ngày, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 3 năm 2023

– Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Kế hoạch tổ chức:

– Ngày 26 tháng 02 năm 2023: Hạn cuối nhận tóm tắt mở rộng (extended abstract), và các bài báo toàn văn (full papers) (chấp nhận full paper bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt)

– Ngày 07 tháng 3 năm 2023: tiến hành phản biện và gửi phản hồi cho các tác giả. Tiếp nhận đăng ký tham dự.

– Ngày 20 – 21 tháng 3 năm 2023: tổ chức các phiên của Hội thảo.

– Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2023: nhận, phản biện các bài báo toàn văn (full papers) bằng Tiếng Anh cho Kỷ yếu toàn văn và các số đặc biệt trên các Tạp chí quốc tế.

– Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2023: biên tập và xuất bản Kỷ yếu toàn văn

– Từ tháng tháng 6 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024: biên tập và xuất bản các số đặc biệt

Xem chi tiết tại website của hội thảo: https://cdsd2023.sciencesconf.org/