Hội thảo Quốc tế Khoa học và Kỹ thuật lần thứ 8, chủ đề “Quy hoạch đô thị và Bất động sản trong phát triển đô thị thông minh”

Hội thảo Quốc tế Khoa học và Kỹ thuật lần thứ 8, chủ đề “Quy hoạch đô thị và Bất động sản trong phát triển đô thị thông minh” do 03 trường Đại học Xây dựng Moscow (MGSU) – CHLB Nga, Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh (UAH) và Trường Đại học Xây Dựng (NUCE) – Việt Nam phối hợp tổ chức, dự kiến diễn ra trong tháng 4/2020 tại Hà Nội (Việt Nam). Các chủ đề chính của hội thảo bao gồm:

Chủ đề 1: Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị;

Chủ đề 2: Quản lý Xây dựng và Bất động sản;

Chủ đề 3: Giao thông và Kỹ thuật Hạ tầng;

Chủ đề 4: Công nghệ trong Đô thị Thông minh.

Hội thảo sẽ có sự tham dự của các nhà khoa học hàng đầu và các nhà nghiên cứu từ hơn 25 quốc gia trên thế giới.

Tất cả các bài tham luận đều được đọc, đánh giá bởi Hội đồng khoa học quốc tế của Hội thảo và những bài được duyệt đều được đăng trong ấn phẩm có chỉ số ISBN.

Các tham luận có chất lượng cao sẽ được chọn gửi đọc phản biện theo chuyên ngành và gửi đăng tại các tạp chí chuyên ngành được công nhận trong danh mục SCOPUS.

Các bài tham luận đề nghị viết bằng Tiếng Anh chuyên ngành và trình bày theo hướng dẫn chi tiết kèm theo.

Hạn gửi bài về Ban tổ chức trước ngày 01/11/2019.

Kết quả duyệt bài sẽ được Ban tổ chức thông báo vào ngày 01/01/2020.

Liên hệ: Ban tổ chức hội thảo theo email: repvssin.uah@uah.edu.vn

Xem chi tiết Thư mời và Thể lệ TẠI ĐÂY