KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐATN K63 ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023 KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng xin được thông báo Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp K63 Đợt 2 năm học 2022-2023 như sau:

✅ Thu ĐATN: 24/05/2023

✅ Sơ khảo, trả ĐATN: 01/06/2023.

🎯 Bảo vệ ĐATN (1 ngày): Thứ Bảy, ngày 03/06/2023, bắt đầu từ 7h15’. Phòng bảo vệ cụ thể sẽ có trong những thông báo sau.

🎯 Đề nghị các bạn sinh viên đang làm ĐATN K63 đợt 2 khẩn trương hoàn thiện đồ án, đảm bảo chất lượng.

—————————

✅ Đồ án cần đảm bảo nội dung theo đề cương, các nội dung được giảng viên hướng dẫn tư vấn và đảm bảo theo định dạng chung của khoa.

⚠️ Thuyết minh đồ án được đóng thành quyển có bìa MỀM, nội dung trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ theo nhiệm vụ được giao.

⚠️ Phông chữ được sử dụng là Times New Roman, cỡ chữ 13 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ Multiple 1.2; lề trên 2cm, lề dưới 2cm; lề trái 3.5cm, lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy.

⚠️ Thuyết minh đồ án được trình bày trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297mm), không quá 150 trang (không kể phụ lục).

⚠️ Phụ lục đồ án (nếu có) phải được đóng quyển riêng, định dạng như thuyết minh, số trang không được lớn hơn số trang của thuyết minh đồ án.

⚠️ Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp phải được đóng sau trang phụ bìa với đầy đủ chữ ký theo quy định.

Trân trọng thông báo.