KT.2018.04.NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO VIỆC PHÂN BỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KĨ THUẬT CỦA CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI VÀO GIÁ BÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Anh 61KT4; Lê Đình Tuấn 61KT4; Nguyễn Tuấn Vũ 61KT3; Trần Ngọc Vĩnh 61KT4

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hoan Bộ môn Kinh tế xây dựng

Theo quy định hiện hành, dự án nhà ở xã hội (NƠXH) được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng đối với chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thì không có quy định cụ thể. Thông qua nghiên cứu lý thuyết, khảo sát chuyên gia, phương pháp nghiên cứu thực tiễn, khảo sát thực tế của các dự án NƠXH, nhóm nghiên nhận thấy các chi phí này có thể được nhà nước hỗ trợ, hỗ trợ một phần hoặc không hỗ trợ tùy theo từng dự án, từng địa phương dẫn đến giá bán NƠXH có dự án phân bổ thêm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, có dự án thì không phân bổ hoặc chỉ phân bổ một phần chi phí này. Từ thực trạng trên, nhóm nghiên cứu nhận thấy cần phải có sự thống nhất trong các tiêu chí và cách thức phân bổ chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật vào giá bán để đảm bảo sự minh bạch và công bằng đối với các chủ đầu tư cũng như người mua các dự án NƠXH. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, đề tài đã đề xuất được một số giải pháp cho việc phân bổ chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật vào giá bán tại các dự án NƠXH trên địa bàn thành phố Hà Nội.