KT.2019.01.NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ AN TOÀN PCCC TẠI CÁC CHUNG CƯ CAO TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Sinh viên thực hiện:       Trần Minh Đức 60BDS; Nguyễn Phương Thảo 60BDS; Nguyễn Đức Hiếu 60BDS.

Giáo viên hướng dẫn:    ThS. Nguyễn Thị Hoan – Bộ môn Kinh tế xây dựng

Trong một thập kỉ gần đây, sự phát triển kinh tế xã hội đã làm nhu cầu nhà ở gia tăng dẫn đến việc loại hình nhà ở chung cư cao tầng được phát triển mạnh mẽ, tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn. Với tốc độ gia tăng quá nhanh trong thời gian ngắn, công tác quản lý an toàn PCCC đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế, không đảm bảo an toàn cho dân cư. Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu thực trạng đang diễn ra, qua đó đề ra những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn PCCC tại các khu chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việc kết hợp giữa phương pháp thống kê, phân tích định tính và định lượng, nghiên cứu đã chỉ ra các ưu điểm cần được tiếp tục phát huy và nhược điểm cần phải khắc phục, thông qua đó xây dựng được các giải pháp quản lý hiệu quả, chặt chẽ hơn nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý an toàn PCCC tại các chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.