KT.2019.02.TÌM HIỂU CÁC QUI LUẬT KINH TẾ VÀ SỰ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THI CÔNG XÂY DỰNG

Sinh viên thực hiện: Hà Thu Thủy  62KT4; Đào Thị Lưu Ly  62KT4; Đào Khánh Huyền 62KT4; Ngô Văn Chính  62KT5.

Giáo viên hướng dẫn: GVC.TS Nguyễn Văn Trung – Bộ môn Kinh tế xây dựng

Việc áp dụng các qui luật kinh tế vào hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp thi công xây dựng mang ý nghĩa quan trọng. Bởi lẽ các quy luật này có tính khoa học và chính xác cao, phù hợp với nền kinh tế thị trường. Thực tế, đã có nhiều doanh nghiệp thi công xây dựng áp dụng một cách nhuần nhuyễn nên qua đó gặt hái nhiều thành công trong công tác quản trị ngược lại một số doanh nghiệp thi công xây dựng cũng cho thấy việc mình chưa thể vận dụng được các qui luật này hoặc biết vận dụng nhưng vận dụng sai cách, điều này đã gián tiếp gây ra cho doanh nghiệp tổn thất, thua lỗ về nhiều mặt. Chính vì thế, các doanh nghiệp nên lấy các qui luật kinh tế này làm tiền đề để phát triển vì trong lịch sử nước ta đã có thời kì đóng cửa bế quan tỏa cảng nên nền kinh tế đã đi sau các nước trong khu vực và trên thế giới với khoảng cách khá xa. Ngoài ra, các qui luật kinh tế cũng đã được áp dụng thực tiễn nhiều trong các doanh nghiệp nên đề tài có tính xác thực cao.

Đề tài tìm hiểu các qui luật kinh tế và sự tác động của nó đến hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp thi công xây dựng đã hệ thống hóa một số quy luật kinh tế khách quan phổ biến của thị trường và sự tác động nó đến hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp thi công xây dựng. Đề tài cũng khuyến nghị các giải pháp nâng cao nhận thức, kiến thức về các quy luật kinh tế đối với các nhà quản trị doanh nghiệp thi công xây dựng. Tuy nhiên công trình nghiên cứu này chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu khoa học của sinh viên nên còn khá hạn chế do kinh phí và nguồn lực chưa đủ lớn. Vì vậy tài liệu chủ yếu dùng để định hướng và tham khảo.