NCS Lê Văn Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Sáng ngày 26/11/2021, Trường Đại học Xây dựng, Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lê Văn Tuấn (cán bộ giảng dạy Bộ môn Tổ chức Kế hoạch) với tên đề tài:

Đánh giá hiệu quả sử dụng tro xỉ lò nhiệt đốt than làm vật liệu thay thế tại một số loại hình công trình xây dựng ở Việt Nam” – mã số: 9.58.03.02

Cán bộ hướng dẫn 1: PGS. TS Phạm Xuân Anh – Phó HT Trường ĐHXD Hà Nội

Cán bộ hướng dẫn 2: GS. TS Nguyễn Huy Thanh – Bộ môn Tổ chức Kế hoạch.

Sau phần khai mạc, NCS đã trình bày tóm tắt các nội dung chính của luận án. Các thành viên trong hội đồng đã  đưa ra các ý kiến phản biện và đặt ra các câu hỏi để nghiên cứu sinh làm rõ hơn nội dung của luận án. Với sự nhất trí của các thành viên trong hội đồng, luận án tiến sĩ của NCS Lê Văn Tuấn đã được nghiệm thu ở bước cơ sở. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình thực hiện luận án của NCS. NCS sẽ tiếp tục chỉnh sửa luận án và thực hiện các quy trình tiếp theo trước khi bảo vệ luận án cấp trường.

Xin chúc mừng NCS Lê Văn Tuấn!

Sau đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ:

Ảnh và bài: BTT Khoa Kinh tế và QLXD