PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐATN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

Đề nghị các bạn sinh viên có tên trong danh sách được giao ĐATN đợt 2 liên hệ với bộ môn để biết giảng viên hướng dẫn cụ thể.

Đồ án TN cần được thực hiện theo đề cương và format quy định của khoa đã ban hành. Thời gian thực hiện đồ án theo Thông báo số 02/TB-QLĐT ngày 12/01/2023 của trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Các bạn sinh viên đã đủ điều kiện giao nhưng chưa có tên cần liên hệ với khoa (Văn phòng khoa: P.318-319 nhà A1) để được giải quyết.

Email:
Bộ môn KT&QLBĐS: bm.ktqlbds@huce.edu.vn
Bộ môn Kinh tế Xây dựng: bm.ktxd@huce.edu.vn;
Bộ môn QLDA&PL: bm.qldapl@huce.edu.vn;
Bộ môn Kinh tế nghiệp vụ: bm.ktnv@huce.edu.vn
Bộ môn Tổ chức kế hoạch: bm.tckh@huce.edu.vn