PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

Khoa Kinh tế và QLXD thông báo danh sách bộ môn hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2022-2023 (Xem Danh sách kèm theo dưới dây)

——————————————————————

Đề nghị các bạn sinh viên có tên trong danh sách được giao ĐATN đợt 3 liên hệ với bộ môn để biết giảng viên hướng dẫn cụ thể.

Đồ án TN cần được thực hiện theo đề cương và format quy định của khoa đã ban hành.

Thời gian thực hiện đồ án theo Thông báo số 23/TB-QLĐT ngày 07/04/2023 của trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Các bạn sinh viên đã đủ điều kiện giao nhưng chưa có tên cần liên hệ với khoa (Văn phòng khoa: P.318-319 nhà A1) để được giải quyết.

----------------

Email các bộ môn hướng dẫn:

Bộ môn KT&QLBĐS: bm.ktqlbds@huce.edu.vn. Phòng 418 A1

Bộ môn Kinh tế Xây dựng: bm.ktxd@huce.edu.vn; Phòng 508 A1

Bộ môn QLDA&PL: bm.qldapl@huce.edu.vn; Phòng 308 A1

Bộ môn Kinh tế nghiệp vụ: bm.ktnv@huce.edu.vn;  Phòng 507 A1

Bộ môn Tổ chức kế hoạch: bm.tckh@huce.edu.vn;  Phòng 506 A1

-----------------