Quy định về việc miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Hỗ trợ học tập

Quy định này áp dụng đối với sinh viên đang học đại học hệ chính quy tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trừ các trường hợp sinh viên đang theo học hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai.

 

Chi tiết xem tại địa chỉ: https://drive.google.com/file/d/1J2z_a-XeWUa3Fg0CAZs4MftWEh9WD4i_/view