THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC GIAO ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2021-2022

Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng xin thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện giao ĐATN đợt 3 trong bảng dưới đây: 

May be an image of text that says =4.5IE Hà nội, ngày tháng năm 2022"" data-src="https://scontent.fhan15-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283140611_4946699008775222_2247105094896661617_n.png?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=6XmpChMF5dcAX8U-eIk&_nc_ht=scontent.fhan15-2.fna&oh=00_AT9mdKHQGmkaJ_APL31y1Z6b27inRiUAtrV_fmr-NTUCXQ&oe=62926004" src="https://scontent.fhan15-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283140611_4946699008775222_2247105094896661617_n.png?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=6XmpChMF5dcAX8U-eIk&_nc_ht=scontent.fhan15-2.fna&oh=00_AT9mdKHQGmkaJ_APL31y1Z6b27inRiUAtrV_fmr-NTUCXQ&oe=62926004" />

Những sinh viên đủ điều kiện xét giao mà chưa có tên trong danh sách này, đề nghị sinh viên liên hệ ngay về Văn phòng Khoa Kinh tế và QLXD (phòng 308 nhà A1, hoặc cô Hải Yến – 0989097730) để được kiểm tra và bổ sung, thời hạn: trước ngày 26/5/2022.