THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA

Phòng Hợp tác Quốc tế trường Đại học Xây dựng Hà Nội trân trọng chuyển tới quý Thầy/Cô, các bạn cựu sinh viên thông tin Học bổng Chính phủ Australia, theo thông tin sau:

Các lĩnh vực học tập ưu tiên:

- Quản trị và phát triển kinh tế

- Cơ sở hạ tầng và giao thông

- Giáo dục

- Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Biến đổi khí hậu/Môi trường

Quyền lợi học bổng

Người nhận học bổng được hưởng các quyền lợi:

- Vé máy bay khứ hồi

- Trợ cấp ổn định ban đầu, cấp một lần khi mới sang Australia

- Toàn bộ tiền học phí

- Hỗ trợ sinh hoạt phí

- Chương trình học chuẩn bị

- Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế trong thời gian học

- Hỗ trợ học tập bổ sung

- Trợ cấp nghiên cứu thực địa

Tiêu chí:

- Phải có bằng đại chính quy

- Có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành học tại Việt Nam tính đến ngày 1/5/2023 (trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn).

- Không xin học bằng thạc sỹ thứ 2

Yêu cầu:

Trường Đại học tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ: điểm trung bình học tập: 7.0, không yêu cầu IELTS khi nộp hồ sơ

Điểm IELTS 6.0 (không có điểm thành phần dưới 5.5) hoặc TOEFLi BT46 (Đọc và Nghe 4, Nói và Viết 14 hoặc hơn) PTE học thuật 58 (không có điểm thành phần dưới 50).

Thời hạn nộp hồ sơ:

Ngày mở hồ sơ: 1/2/2023

Ngày đóng 1/5/2023

Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://oasis.dfat.gov.au/

Chi tiết thông tin học bổng:

https://australiaawardsvietnam.org/.../australia-awards.../

https://australiaawardsvietnam.org/.../australia-awards.../

Trân trọng,

Phòng Hợp tác Quốc tế trường Đại học Xây dựng Hà Nội