THÔNG BÁO HUỶ LỚP MÔN HỌC HỌC KỲ III NĂM HỌC 2022-2023 (CẬP NHẬT NGÀY 04/5/2023)

Do số lượng sinh viên đăng kí không đủ để mở lớp, Nhà trường quyết định hủy các môn học như danh sách dưới đây: