Thông báo Kế hoạch xét giao Đồ án tốt nghiệp đợt 3 2021-2022

THÔNG BÁO SỐ 47/TB-QLĐT NGÀY 10/5/2022 VỀ KẾ HOẠCH XÉT GIAO ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2021-2022