THÔNG BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng thông báo các nhóm sinh viên NCKH năm học 2019-2020 đã đăng ký nghiệm thu đề tài NCKH ĐỢT 1:

+ Kiểm tra lại thông tin của đề tài, nếu có sai sót báo lại ngay cho khoa;

+ Tích cực, chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn, khẩn trương hoàn thành các nội dung đề tài.

+ Thời gian bảo vệ, nghiệm thu đề tài ĐỢT 1 dự kiến: 01-10/08/2020.

Danh sách các đề tài đăng ký bảo vệ ĐỢT 1 chi tiết dưới đây: