Thông báo v/v thay đổi phòng học

Thông báo thay đổi phòng học, phòng thi tạm thời ngày 23/4/2022

Để phục vụ việc tổ chức thi tiếng Anh B1 hệ đào tạo thạc sỹ ngày 23/4, một số phòng học dưới đây thay đổi