THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

Trường ĐHXD thông báo cho các đơn vị về kế hoạch triển khai hoạt động NCKH sinh viên năm học 2020 – 2021 như sau:

  • Từ ngày 10/11/2020 đến 30/11/2020: Các Khoa thông báo cho các giảng viên và các sinh viên đăng ký thực hiện đề tài NCKH (theo mẫu)
  • Các đề tài NCKH sinh viên cần được định hướng phát triển theo các Tiêu chí đánh giá, quy định trong Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT 
  • Mỗi đề tài có tối đa 2 người hướng dẫn (1 chính và 1 phụ) và có không quá 05 sinh viên tham gia thực hiện. Mỗi giảng viên tham gia hướng dẫn chính không quá 02 đề tài. Hướng dẫn phụ có thể là người ngoài trường có chuyên môn phù hợp.
  • Trước ngày 08/12/2020: Các Khoa xét duyệt và gửi danh mục tổng hợp về Phòng KHCN (theo mẫu). Các đề tài được xét duyệt bắt đầu triển khai từ tháng 12/2020.
  • Tháng 3/2021: Các Khoa triển khai kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, gửi kết quả kiểm tra về Phòng KHCN (sẽ có thông báo chi tiết kế hoạch thực hiện).
  • Tháng 5/2021: Các Khoa tổ chức chấm sơ khảo; tập hợp báo cáo tổng kết, file báo cáo tóm tắt và danh sách Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKHSV gửi về Phòng KHCN. Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2020-2021 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5/2021 (sẽ có thông báo chi tiết kế hoạch thực hiện).
  • Tháng 6/2021: Nhà trường tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào NCKH sinh viên; Trao giấy chứng nhận cho sinh viên thực hiện đề tài NCKH và giảng viên hướng dẫn.

Chi tiết dưới file đính kèm sau: