Tuyển dụng kỹ sư kinh tế xây dựng (có nhận kỹ sư mới ra trường)

Công ty cổ phần xây dựng 105 cần tuyển 20 kỹ sư Xây dựng, Kinh tế Xây dựng đi làm giám sát, ưu tiên kỹ sư trẻ.

Liên hệ thông tin dưới ảnh:

Không có mô tả ảnh.