KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG (CEM)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021

Kỹ thuật xây dựng (mã ngành 7580201_01): Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 700 Sinh viên
  • Tổ hợp xét tuyển: A 00, A01, D29, D07, D24
  • Mã tuyển sinh: XDA07

Kỹ thuật xây dựng tổng hợp (mã ngành 7580201_04): Chuyên ngành Kết cấu CT, Công nghệ KTXD

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 Sinh viên
  • Sinh viên Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, BK1
XEM CHI TIẾT